Monthly Archives: септември 2015

Хебраистика

На пресконференция в Заседателна зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ бе обявена новата, 104-та специалност, която ще се изучава в СУ от новата учебна 2015/2016 г. – „Хебраистика“. Тя бе представена от заместник-ректора на СУ доц. д-р Милена Стефанова, председателя на програмния съвет на специалността проф. дин Христо Матанов и от Албена Григорова, началник отдел „Образователни дейности“.

Как ще се кандидатства за специалността?

Тъй като специалността е ситуирана в Историческия факултет на СУ, е избран същият начин на кандидатстване, който е валиден за останалите специалности на Факултета.

По избор с еднакъв коефициент 3 кандидатите могат да се явят на изпита по история на България, провеждан в СУ, да кандидатстват с оценката държавен зрелостен изпит с коефициент 3 по история и цивилизация или по български език и литература, или по английски, френски, немски, испански, италиански или руски език.

Преподаването в специалността ще се извършва на български и английски език. Поради тази причина наличието у студентите на съответната компетентност по английски език е задължително условие за успешното провеждане на учебните занятия, усвояването на необходимия обем от знания и осъществяването на текуща и изпитна проверка. Кандидатите трябва да удостоверят владеенето на английски език при следните възможности: успешно издържан държавен зрелостен изпит по английски език; успешно издържан кандидатстудентски изпит по английски език; сертификат за владеене на английски език минимум на равнище В2 по общата европейска референтна рамка за езици както следва – Cambridge English – Proficiency (CPE), Advanced (CAE), First (FCE); IELTS; Oxford Test of English; TOEFL IBT с точки над 80; TOEFL CBT с точки над 200.

Професионална реализация

Завършилите бакалавърската програма по хебраистика могат да работят в области, които изискват познания по история, политика, икономика, култура и религия на Израел, съчетана с владеене на иврит – журналистика, дипломация, икономика, търговски отношения и други. Компетентността на студентите може да бъде разширена в широк кръг от магистърски и докторантски програми, предлагани от СУ „Св. Климент Охридски“ или партньорските университети от Израел.

Проф. дин Христо Матанов посочи, че в чужбина има подобни специалности, като най-изявената е в Санкт Петербург, но те са най-вече магистърски програми. Софийският университет е първият, който предлага специалността в България: „Това ноу-хау – бакалавърска програма в модули с активно изучаване на езика, получи доста широко признание в чужбина и по модела на една вече съществуваща специалност – „Минало и съвремие на Югоизточна Европа”. В Румъния и в някои други съседни страни се откриват подобни специалности и Университетът може да претендира за първенство в логистиката на подобни нови специалности”, подчерта още проф. Матанов.

Очакваме повече подробности относно учебния план на новата бакалавърска програма.

Реклами
Categories: Акценти | Вашият коментар

Блог в WordPress.com.

%d блогъра харесват това: